historie - Znak L&K, ŠkodaTěsně před koncem roku 1895 začala ve strojní dílně v Mladé Boleslavi výroba kol.
I když klíčové části byly dovezené ze zahraniči, hlavně Anglie, česká firma Laurin & Klement působící v Rakouskouherské monarchii je hrdě opatřila vlasteneckou značkou Slavia. Atributy listu lípy o slovansko-českém smýšlení pánů Laurina a Klementa svědčily výmluvně. Název Slavia byl později používán i pro motocykly.
 
 
Tento znak s jmény zakladatelů se objevil poprvé na vozech nové společnosti roku 1904.
Dnes ho můžete vidět také u speciálních modelů "Laurin & Klement".
 
 
Nový znak roku 1905 z iniciálů zakladatelů.

Možný původ: Jméno Laurin z latinského " laurus nobilis" -- vavřín. Václav Klement tedy nechal vyrobit znak s iniciály a vavřínovým okrajem . Od této doby se tento znak používal na autech.

 
 
Šíp s křídly jako znak.

Tady také není popis původu přesný. Údajně tento znak vznikl, když Obchodní ředitel Škody Tomas Maglic přivezl z cesty v Americe Indiána jako sluhu pro svou rodinu...

15.prosince 1923 v Plzni byl tento symbol registrován.

 
 
Roku 1925 po sjednocení Laurin & Klement se Škoda Plzeň vzniká nový znak.

Podle kontraktu je tento znak použitý s " Laurin & Klement " - po dobu jednoho roku. Navíc je na některých autech šíp s křídly.

 
 
Rok 1926 -1927 byly přihlášeny k registraci u Úřadu pro zápis známek a vzorků v Plzni dvě varianty ochranné známky. První varianta, byl okřídlený šíp s pětipérovou stylizovanou perutí v kruhu se slovem ŠKODA.

Druhá varianta pak měla okřídlený šíp s třípérovou perutí v kruhu. Šípy obou variant směřovaly vpravo.
Druhá stylisticky dokonalá varianta poté zvítězila a dodnes se v podstatě nezměnila

 
 
Velký kruh - všestrannost výroby, dokonalost produkce, zeměkoule, svět.
Peruť či křídlo - technicky pokrok, rozpětí výrobního programu, odbyt výrobků ve světě.
Šíp - pokrokové výrobní metody, vysoká produktivita práce.
Oko - přesnost výroby, technická bystrost, rozhled.

V dalších letech se šíp a elipsovitý Škoda znak používaly spolu.

 
 
Znak ŠKODY v podobě loga, k němuž bylo jako normovaný logotyp připojeno slovo ŠKODA v roce 1937, je hodnocen jako jedna z nejoriginálnějších, stylově nejčistších a nejdokonalejších ochranných známek průmyslových podniků ve světě.
 
 
 
16. Dubna 1991, Škoda automobilová a.s. získává oprávnění od ŠkodaPlzeň používat Škoda-znak. Rozdíl od jiných částí Škoda dělají slova " Škoda Auto " v černém okraji. Do roku 1993 automobilka vstoupila s novou firemní značkou zelené barvy, která značce ŠKODA dodává větší míru svébytnosti, protože konkurenční automobilky zeleň nepoužívají. Kromě svěžího výrazu zelená barva signalizuje soustředěnou pozornost novým výzvám doby. Je to jednak ochrana životního prostředí, recyklace použitých materiálů a ekologická produkce. Zelená barva tedy symbolizuje nejzřejměji změněné postavení ŠKODY začleněné do koncernu Volkswagen v mezinárodní konkurenci.
 
 
Při náběhu nového modelu ŠKODA Felicia bylo logo používané k označení automobilů dále upraveno. Ve spojení okřídleného šípu obklopeného vavříny posiluje symbol 100leté tradice zakladatelů firmy. Také oválný znak, který ŠKODA používala v letech 1925-1929, využíval této symboliky. Zároveň je výrazem odhodlání dosahovat nadále s vozy ŠKODA v celém světě obchodních úspěchů.
 
 
U příležitosti 100. výročí výroby dopravních prostředků v Mladé Boleslavi, ŠKODA, automobilová a.s., nechala vytvořit jubilejní znak. Dosavadní symboly ŠKODA AUTO doplňují vavříny symbolizující vynikající historickou tradici i obchodní úspěchy. V centru znaku je umístěna číslovka 100 s anglickým nápisem YEARS (let). Angličtina jako nejpoužívanější jazyk v mezinárodní praxi byla použita ke zdůraznění celosvětových aktivit mladoboleslavské automobilky.
 
 
Nejdůležitější změna proběhla 28.2.2011 na hlavní části loga – okřídleném šípu, který je v novém provedení podstatně větší a tím i lépe viditelný. Odstín zeleného okřídleného šípu se změnil z dosavadní „přírodní zelené” na svěží zelenou „ŠKODA green”, vnější části pak zdobí chromový vzhled. Současně byl modernizován i kruh, který okřídlený šíp obklopuje. Jeho provedení je více jemné a jeho barva je také chromová (dosud byla černá). Odstup od okřídleného šípu se podstatně zvětšil, díky čemuž logo působí vzdušnějším a velkorysejším dojmem. Nápis "Škoda Auto" se už nenachází uvnitř kruhu, jak tomu bylo dosud. Díky novým barvám, novým proporcím a novému uspořádání jednotlivých prvků, vyzařuje logo jasnou preciznost a svěžet.
 

Powered by Pavel "Kani" Hanibal
© 2006 - 2012 RoomsterClub.com